Oferta

Oferujemy usługi z zakresu

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • rachunkowość i sprawozdawczość spółek kapitałowych notowanych,
 • na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym spółki z rynku New Connect,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • księgowość internetowa,
 • ewidencje i rozliczenia podatku VAT ( rozliczenia wewnątrz unijne, import, eksport ),
 • prowadzenie spraw kadrowych (teczki osobowe) i wynagrodzenia pracowników (kadry i płace),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i ZUS,
 • sporządzanie bilansu,
 • roczne zeznania podatkowe,
 • kontakt z urzędem skarbowym,
 • służba kurierska (odbieranie dokumentów),
 • pomoc przy rozpoczęciu działalności,
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • biznesplany i wnioski kredytowe,

Na życzenie klientów podstawiamy przelewy do systemu bankowego.

Opracowaliśmy kilkanaście zasad prowadzenia rachunkowości (ZPK), które są w pełni dostosowane do wymagań ustawy o rachunkowości. Zasady te zostały przychylnie przyjęte i wprowadzone do użytku.

W codziennej pracy często stosujemy transmisję danych . Nasze programy księgowe importują dane z programów magazynowych klientów do ksiąg . Potrafimy też wprowadzić dane z naszego programu księgowego do systemu bankowego a następnie „wczytać„ wyciągi bankowe do ksiąg.

Zaletą stosowania transmisji jest minimalizacja błędów i pomyłek oraz unikanie podwójnego wprowadzania danych.
biuro-rachunkowe-plock-oferta2